material integral foamed concrete integral foamed concrete foamed concrete poster
foam concrete

Integraal geschuimd beton

Datum: 2009
De productie van beton is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2 emissie. Het gebruik van lichtgewicht betonnen elementen kan dit reduceren. Daarnaast draagt gewichtsvermindering bij aan de het naleven van de ergonomische richtijnen in de bouw. Integraal geschuimd beton is een materiaal dat toegepast kan worden bij (pre-fab) beton elementen. Het bestaat uit een geschuimde kern in combinatie met een gesloten buitenlaag. Het voordeel van deze beton elementen ten opzichte van alleen schuimbeton is de waterdichtheid en de verbeterde oppervlaktesterkte. Met een eerste experiment is een succesvol proof-of-principle geproduceerd. Met deze productiemethode kan een gewichtreductie van 50% worden gerealiseerd.

- Voor de wedstrijd 'green concrete / in de kiem gescoord' was het concept genomineerd -->
download samenvatting 'groen beton' (pdf)

- 2e prijs voor de poster t.b.v.het 11de PhD Symposium van The Research School Integral Design
of Structures (2009) --> download informatie (pdf)
- nieuwsbrief 1 (25 nov '10) (pdf)
- magazine 'casco', fnv bouw (augustus '11) (pdf)
- Integraal geschuimd beton genomineerd voor de 'doen-materiaal' prijs (oktober '11)
- Paper t.b.v. TMCE 2012 over technomimicry (mei '12) (pdf

foto's van integraal geschuimd beton:
1. integraal geschuimd beton 1
2. integraal geschuimd beton 2
3. geschuimd beton
4. poster